Odtwórz wideo

ELEMENTS

Dancer: Izabela Zawadzka
Music: HEDEJK
Film by: Marcin Mościcki

Awards:
Special mention – „1 page – 1 view – 180 seconds” contest by Polish Dance Theatre 2019
Audience award – „1 page – 1 view – 180 seconds” contest by Polish Dance Theatre 2019

Odtwórz wideo

UNREST

film by: Ilona Gumowska, Marcin Mościcki
music: Patryk Zakrocki

idea/screenplay: Ilona Gumowska, Marcin Mościcki
choreography: Ilona Gumowska
dancer: Ilona Gumowska
dir/op: Marcin Mościcki
edit: Marcin Mościcki

Odtwórz wideo

EMERGENCE
Dancer: Karolina Krynicka
Reżop: Michał Gątarzewski
Creative Director: PanMarcin
Gaffer: Jakub Krysiak
Focus puller: Dariusz Nurzyński
Editor: PanMarcin
Post production: Las Rąk
Sound design: Jarek Lublin

Special thanks to:
Reduta Banku Polskiego
Studio Pin-Up

Odtwórz wideo

TENSION

Dancer: Ilona Gumowska
Reżop: Michał Gątarzewski
Creative Director: PanMarcin
Gaffer: Jakub Krysiak
Focus puller: Dariusz Nurzyński
Editor: PanMarcin
Post production: Las Rąk
Sound design: Jarek Lublin

Special thanks to:
Reduta Banku Polskiego
Studio Pin-Up